Der er maks. på 30 deltagere, de 6 pladser er forbeholdt maraton

 

Ved afbud på dagen kan startgebyret ikke rykkes til anden dag

 

03-06-2022

Maraton

Harry Cilleborg

Louise Blok

Morten Blok

Nils Sonqvist

Halvmaraton

Birthe Sønderskov

Eli Jacobi Nielsen

Ester M Nielsen

Henrik Wessel Banemann

Kit Gjølbye Madsen

 

10-06-2022

Maraton

Harry Cilleborg

Morten Blok

Nils Sonqvist

Halvmaraton

Eli Jacobi Nielsen

 

18-06-2022

Maraton

Claus Blaabjerg

Louise Blok

Morten Blok

Nils Sonqvist

Zamel Zhaian

Halvmaraton

Camilla Marie skov Nielsen

 

09-07-2022

Maraton

Morten Blok

Nils Sonqvist

Zamel Zhaian

 

15-07-2022

Maraton

Harry Cilleborg

Malene Ravn

Morten Blok

Halvmaraton

 

16-07-2022

Maraton

Erik Mollerup

Malene Ravn

Morten Blok

 

23-07-2022

Maraton

Malene Ravn

Nils Sonqvist

Halvmaraton

Camilla Marie skov Nielsen

Eli Jacobi Nielsen

Morten Blok

 

29-07-2022(Maks 15 deltagere denne dag)

Maraton

Harry Cilleborg

Hasse Falk Jakobsen

Louise Blok

Morten Blok

Halvmaraton

Birthe Sønderskov

Eli Jacobi Nielsen

Erik Mollerup

Nils Sonqvist

 

04-08-2022

Maraton

Louise Blok

Morten Blok

 

21-08-2022(Max 25 deltagere denne dag)

Maraton

Morten Blok

Halvmaraton

 

30-09-2022

Maraton

Morten Blok

Nils Sonqvist

Halvmaraton

 

01-10-2022

Maraton

Morten Blok

Halvmaraton

 

02-10-2022

Maraton

Morten Blok

Halvmaraton

 

03-10-2022

Maraton

Morten Blok

Halvmaraton

 

04-10-2022

Maraton

Morten Blok

Halvmaraton